COVID-19

Badania
na przeciwciała

tel. +48 68 386 77 77

Szczegółowe informacje
o wykonywanych badaniach

BADANIA RT-PCR

Nowy koronawirus jest przyczyną pandemii – co oznacza, że jest bardzo zakaźny i z łatwością rozprzestrzenia się w wielu regionach świata. W obecnej sytuacji epidemiologicznej najbardziej istotne dla zahamowania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 jest wykrywanie infekcji w jej początkowej fazie. W tym celu stosuje się testy oparte o metodę PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa i wykazują najwyższą czułość między 7. a 14. dniem od kontaktu z SARS-CoV-2 (czyli wówczas gdy pacjent ma pierwsze objawy zakażenia).

Na wynik RT-PCR ma jednak wpływ
wiele czynników, m.in.:

 • faza infekcji, w której pobrano od pacjenta próbkę do badania,
 • jakość uzyskanego materiału (sposób pobrania wymazu z nosogardzieli),
 • sposób transportu materiału biologicznego do laboratorium.

Po upływie około tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych czułość diagnostyki molekularnej (RT-PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. Wówczas rośnie ryzyko wyników fałszywie ujemnych, pomimo toczącej się infekcji.

 

Rola diagnostyki serologicznej

Rozwój odpowiedzi immunologicznej przeciwko SARS-CoV-2
Na skutek kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2 układ immunologiczny rozpoczyna walkę z patogenem. W organizmie uruchamiane są różne mechanizmy obronne, m.in. wytwarzane są specyficzne przeciwciała, które można wykryć testem serologicznym.

Testy serologiczne, wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2, zaczynają odgrywać kluczową rolę w późniejszej fazie infekcji, ponieważ stają się idealnym dopełnieniem metody PCR, wydłużając czas umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki. Szacuje się, że w przypadku infekcji COVID-19 (Coronavirus disease 2019) 86% wszystkich przypadków
pozostaje niezdiagnozowanych.

 

Kiedy i w jakich przypadkach zaleca się
wykonanie badania przeciwciał?

Wykrycie swoistych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG jest możliwe już po około 10 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych zakażenia. Detekcja przeciwciał klasy IgG służy m.in. potwierdzaniu kontaktu z patogenem. Ma to istotne znaczenie w następujących sytuacjach:

 • badania epidemiologiczne, mające na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji,
 • wykrywanie osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
 • badania przesiewowe osób, które miały kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań PCR,
 • badania osób narażonych na SARS-CoV-2 (np. personel szpitali), które z uwagi na pracę mogą być źródłem zakażenia dla ludzi starszych i schorowanych, oraz badania osób mających kontakt w wieloma ludźmi (np. policja, personel sklepów, aptek),
 • wykonywane w interwałach czasu pozwolą wychwycić ewentualną serokonwersję u osób bez/skąpo objawowych,
 • u pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie mieli diagnostyki w kierunku koronawirusa,
 • podejmowanie decyzji o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu,
 • w wielu krajach europejskich badanie przeciwciał wdrażane jest w celu wychwycenia osób odpornych na zakażenie,
 • wykrywanie ozdrowieńców z wysokim poziomem IgG w celu pobrania od nich plazmy do stosowania w terapii najcięższych przypadków COVID-19 (immunizacja bierna – transfuzja swoistych przeciwciał).

 

Jakie są różnice pomiędzy testami
w kierunku koronawirusa?

Badanie wykonywane metodą RT-PCR wykrywa obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. To badanie wykonywane jest w bezpiecznych, mobilnych punktach Drive&Go-Thru.

Celem badań serologicznych jest natomiast zidentyfikowanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które powstały po kontakcie z wirusem. Nie potwierdzają ani nie wykluczają zakażenia koronawirusem. W ramach testu kasetkowego następuje jakościowe oznaczenie przeciwciał w klasie IgM oraz IgG, a podczas testu serologicznego – półilościowe, a więc dokładniejsze niż jakościowe, oznaczenie przeciwciał w klasie IgM/IgA oraz IgG. Dodatni wynik badań może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości lub toczącej się infekcji. Wynik ujemny nie wyklucza zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Badania różnią się również materiałem, z którego wykonywane jest oznaczenie. W przypadku badania molekularnego metodą real time RT-PCR pobiera się wymaz z gardła lub nosogardzieli. Do testu kasetkowego pobiera się próbkę krwi włośniczkowej z palca lub krwi żylnej. Natomiast do badania serologicznego.

BADANIA IgG+IgA

Przeciwciała są częścią układu odpornościowego (układ immunologiczny). Są to białka, które pomagają w ochronie organizmu przez zakażeniem. Wytwarzane są w trakcie zakażenie lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Przyjmuje się, że przeciwciała IgG pojawiają się we krwi po ok. 10-14 dniach od wystąpienia objawów. Przeciwciała IgA pojawiają się wcześniej, tj. między 5 a 10 dniem od zakażenia. Wykazano, że najbardziej wiarygodne wyniki otrzymuje się, badając dwie klasy przeciwciał: IgA oraz IgG jednocześnie.

UWAGA!
Okno serologiczne – okres, w którym pacjent jest seronegatywny (badanie przeciwciał daje wynik ujemny) pomimo zakażenia.

 • W początkowej fazie infekcji dochodzi do indukcji syntezy przeciwciał, ale ich poziom jest jeszcze bardzo niski, dlatego wyniki testów mogą być negatywne.
 • Na skutek wzrostu poziomu przeciwciał danej klasy w czasie dochodzi do serokonwersji, czyli zmiany ujemnego odczynu serologicznego na dodatni.
 • Serokonwersja jest dowodem na aktywne zakażenie.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. ustawy RODO, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na ten temat przeczytacie Państwo tutaj: Pliki Cookies.

Rozumiem